เจ็บเยี่ยมไข้ ตายเยี่ยมผี มีช่วยเหลือกัน วัดธรรมปัญญารามฯ จัดตั้งป่าผ้ามหายาน มหาสังฆทานสงเคราะห์ ครบวงจรชีวิต เกิด แก่ เจ็บ ตาย
โดย Jakkapong เมื่อ พฤษภาคม 27 2016 08:12:43



ข่าวเพิ่มเติม


ยิ่งให้-ยิ่งได้ ไม่หวง-ไม่อด หมดแล้วมีมา
ยิ่งไม่ให้-ยิ่งไม่ได้ ยิ่งหวง-ยิ่งอด หมดแล้วไม่มี
เจ็บเยี่ยมไข้ ตายเยี่ยมผี มีช่วยเหลือกัน

วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม ร่วมจัดตั้ง ป่าผ้ามหายาน มหาสังฆทานสงเคราะห์ ครบวงจรชีวิต เกิด แก่ เจ็บ ตาย
ร่วมบุญได้ที่ 085-177-9169