เข้าระบบ   
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

   สมาชิกขณะนี้   
บุคคลทั่วไป: 2
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 69
สมาชิกล่าสุด: nathrotch


สปา สเปร์ย เถาเอ็นอ่อน ฉีดพ่นก็ผ่อนคลาย

200.00 บ.
กลูแท็ก และ แคลทรีแอล(แคล3)

300.00 บ.
Spa Spray 100 % Natural ฉีดพ่นก็ผ่อนคลาย

200.00 บ.
สมุนไพร 108 น้ำมันมนต์พระยูไลฯ ทาแก้ปวดเมื่อย

100.00 บ.
Spaspray สมุนไพรสกัดเย็น

1,000.00 บ.
วัดและสำนักสงฆ์ในสังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย
วัดในสังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย
1. พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ  กิ๊นเจี๊ยวมหาเถระ) เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย เจ้าอาวาส วัดกุศลสมาคร (โผเพื้อกตื่อ) 97 ถนนราชวงศ์  แขวงสัมพันธวงศ์  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  
   
2. พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ถนอม  เถี่ยนถึก) รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย เจ้าอาวาส วัดโลกานุเคราะห์ (ตื้อเต๊ตื่อ)126  ถนนราชวงศ์  แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
     
3. พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ถนอม  เถี่ยนถึก) รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย รักษาการเจ้าอาวาส วัดสุนทรประดิษฐ์ (คั้นอังตื่อ) 44/3  ถนนอดุลยเดช  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
    
4. พระคณานัมธรรมวิธานาจารย์ (สมาน  ว่างเยียน) ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายฝ่ายขวา เจ้าอาวาส วัดอนัมนิกายาราม (กว๋างเพื้อกตื่อ) 27 ถนนประชาราษฎร์ สาย1 แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร

5. พระคณานัมธรรมวุฒาจารย์ (ณรงค์  ติ่นเรียน) ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายฝ่ายซ้าย  เจ้าอาวาส วัดสมณานัมบริหาร (เกี๋ยงเพื้อกตื่อ) 416 ถนนลูกหลวง  แขวงสี่แยกมหานาค  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

6. พระสมณานัมธีราจารย์ (ถาวร  มินเอิง) ปลัดขวา เจ้าอาวาส วัดอุภัยราชบำรุง (คั้นเยิงตื่อ) 864  ถนนเจริญกรุง  แขวงตลาดน้อย  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร

7. พระบริหารอนัมพรต (บูญชู  ติ่นทิน) ปลัดซ้าย เจ้าอาวาส  วัดชัยภูมิการาม (ตี๋หง่านตื่อ) 30 ถนนเยาวพานิช  แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร

8. องสรภาณมธุรส (เดชาธร เกวิ๊กซัน) รองปลัดขวา เจ้าอาวาส วัดถาวรวราราม (คั้นถ่อตื่อ) 3 ถนนเจ้าขุนเณร  ตำบลบ้านเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี
 
9. องสุตบทบวร (ชาติชัย เหยี่ยวคัง) รองปลัดซ้าย เจ้าอาวาส  วัดมงคลสมาคม (โห่ยคั้นตื่อ) 48 ถนนแปลงนาม  แขวงสัมพันธวงศ์  เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

10. องพจนกรโกศล (ไพรัตน์ เหว่ตี้) ผู้ช่วยปลัดซ้าย เจ้าอาวาส วัดเขตร์นาบุญญาราม (เพื้อกเดี้ยนตื่อ) 28 ถนนขวาง  ตำบลวัดใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี

11. องอนนตสรภัญ (ปรีชา เถี่ยนกือ) เจ้าอาวาส วัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล (หง็อกทันตื่อ) 208 หมู่1 ตำบลดอนมะนาว  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี

12. องสรภาณอนัมพจน์ (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว)  ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย รองประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์ธรรมาธิปไตย DD-TV เจ้าอาวาส วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (ฮึงถั่นตื่อ) 107-108 บ้านบางม่วง หมู่8 ตำบลบางช้าง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

13. องอนันตสรนาท (สมพุฒ  มินหลับ) เจ้าอาวาส  วัดเจริญบุญไพศาล  บ้านหนองแฟบ หมู่3 ตำบลท่ามะขาม  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

14. องสุตบทอนัมบริหาร เจ้าอาวาส วัดมหายานกาญจนมาสราษฎร์บำรุง  9  ถนนมหาภาส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

15. องปลัดธรรมปัญญาธิวัตร (ธีรยุทธ  เถี่ยนคาย) เลขาคณะสงฆ์อนัมนิกาย เจ้าอาวาส วัดอุภัยภาติการาม  (ตามบ๋าวเผิกตื่อ) 475/5 ถนนศุภกิจ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

16. องปลัดปานชัย  เถี่ยนหงือ เจ้าอาวาส วัดถาวรวรารามหาดใหญ่ (คั้นถ่อตื่อ)  33 ซอยวัดถาวร ถนนศุภสารรังสรรค์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

17. องวินัยธรเอนก เถี่ยนหลาก เจ้าอาวาส วัดศรัทธายิ้มพานิชวราราม (โผเจี๊ยวตื่อ) 63/66  ถนนนรราชอุทิศ  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร

18. องสมุห์วิเชียร เถี่ยนอี๊ เจ้าอาวาส วัดถ้ำเขาน้อย (ล็องเซิงตื่อ) 18/1 หมู่ 5 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

19. พระสุชาติ ตื่นเยือน รักษาการเจ้าอาวาส วัดหมื่นปีวนาราม (หย่างถ่อตื่อ) บ้านปากแรต ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

สำนักสงฆ์ ในสังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย
20. พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ  กิ๊นเจี๊ยวมหาเถระ) เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย  รักษาการ เจ้าสำนักสงฆ์วัดป่าสุขาวดี  อ.แม่สะเมิง  จ.เชียงใหม่

21. พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ถนอม เถี่ยนถึก) รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย  รักษาการ เจ้าสำนักสงฆ์ตาลเลียนอนัมพรต ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี
 
22. องพจนกรโกศล (ไพรัตน์ เหว่ตี้) ผู้ช่วยปลัดซ้าย รักษาการ เจ้าสำนักสงฆ์มงคงเจริญบุญ  จังหวัดจันทบุรี

23. องพจนกรโกศล  (ไพรัตน์ เหว่ตี้)  ผู้ช่วยปลัดซ้าย รักษาการ เจ้าสำนักสงฆ์ถ้ำกลองทิพย์ (เขาแกลต) บ้านสิ้ว  หมู่1  ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี
 
24. พระกิจธบุษฐ์ ทั่นตึ่ว เจ้าสำนักสงฆ์ธรรมปัญญารามดอนเมือง (ศาลเจ้า) 87/255  ถนนวัดเวฬุวนาราม ซอย19 แยก9 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

25. พระคงศักดิ์ เถี่ยนเตื๊อง เจ้าสำนักสงฆ์แดนสุขาวดีวิถีเซน 302 บ้านหนองผักบุ้ง  หมู่ที่ 2 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี

   วิทยุคลื่นมหายาน ออนไลน์   
       


 
 วิทยุออนไลน์ ดาวโหลดมาติดตั้งที่มือถือ
  ฟังได้ทุกระบบ Android and IOS  
พิมพ์คำว่า
สมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซี่ยน
     
      

   เว็บเพื่อนบ้าน   
คลื่นมหายาน 2
facebookเสียงธรรมส่องโลก
เพจ ป.จ.ทิพสูงเนิน

        
       

เว็บไซต์มหายาน ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่ พระพุทธศาสนามหายาน-เถรวาท และศิลปะวัฒนธรรม-ประเพณี 

เป็นแหล่งข่าวสารงานบุญ และกิจกรรมต่างๆเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

Address is  108/8 moo 8 B.bangmuang T.bangchang A.sampran ,Nakhon pathom 73110, Thailand.

ที่อยู่ 108 หมู่ 8 บ้านบางม่วง  ตำบลบางช้าง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

ติดต่อทีมงาน โทร: 081-137-8680, 086-769-8615, 087-234-2407  
E-mail: Mahayanthailand@Gmail.com


21215674 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack