เข้าระบบ   
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

   สมาชิกขณะนี้   
บุคคลทั่วไป: 2
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 69
สมาชิกล่าสุด: nathrotch


สปา สเปร์ย เถาเอ็นอ่อน ฉีดพ่นก็ผ่อนคลาย

200.00 บ.
กลูแท็ก และ แคลทรีแอล(แคล3)

300.00 บ.
Spa Spray 100 % Natural ฉีดพ่นก็ผ่อนคลาย

200.00 บ.
สมุนไพร 108 น้ำมันมนต์พระยูไลฯ ทาแก้ปวดเมื่อย

100.00 บ.
Spaspray สมุนไพรสกัดเย็น

1,000.00 บ.
เรียนภาษาจีนแบบง่ายๆ ระดับพื้นฐาน ก้าวไกลสู่อาเซียน


พื้นฐานของภาษาจีน

ภาษาจีนกลางต้องเริ่มต้นในการออกเสียงพยัญชนะ และสระ

พยัญชนะในการออกเสียงภาษาจีนมี 21 ตัว ดังนี้

b ปอ    p พอ    m มอ   f ฟอ     d เตอ   t เทอ  n เนอ  l เลอ 

g เกอ   k เคอ    h เฮอ          j จี     q ชี      x ซี 

z จือ    c ชือ      s ซือ          zh จรือ   ch ชรือ   sh ซรือ   r ยือ

 

สระในการออกเสียงภาษาจีนมี 6 ตัว ดังนี้

a อา     o ออ     e เออ     i อี     u อู       ü อวี  

 

เสียงผสมระหว่างพยัญชนะ กับ สระ ยกตัวอย่างเช่น

ba ปา   ba ป๋า  ba ป่า  ba  ป้า           pa พา  pa พ๋า   pa พ่า  pa พ้า     

bo ปอ  bo ป๋อ  bo ป่อ  bo ป้อ          po พอ po พ๋อ  po พ่อ  po พ้อ 

 

   English        英文-汉语       Chinese

Good morning                  早上好เจ๋า ฉ่าง ห่าว

      Zǎo  shang hǎo

 

Good afternoon                  下午เซี้ย อู๋  ห่าว

        Xià    hǎo

 

Goodevening  晚上ว่าน ฉ้าง  ห่าว

      Wǎn  shàng  hǎo

 

What  you  name?              你叫什么名字หนี่เจี้ยว เสินเมอะ มิงจื้อ

                               Nǐ  jiào shénme míng zì ? 

I’am……                         ……    หว่อเจี้ยว....... 

                                          Wǒ jiào……

 

How are you?          你好吗?หนีห่าวมะ?

      Nǐ hǎo ma?

 

I'm fine. And you?      我很好. 你呢?หว่อ เหินห่าว. หนี่เนอะ?

     Hěn hǎo. Nǐ ne?

 Whereare you from?  你是那儿国人.หนี่ ชรื่อ หน่าร์ กั่ว เหยิน?

                   Nǐ shì nà er guó rén?

 

I am Thai person.       我是泰国人. หว่อ ชรื่อ ไท่ กั่ว เหยิน.

                         Wǒ shì tài guó rén.

Good Bye.                        再见.  จ้าย เจี้ยน.  Zài  jiàn. 

   วิทยุคลื่นมหายาน ออนไลน์   
       


 
 วิทยุออนไลน์ ดาวโหลดมาติดตั้งที่มือถือ
  ฟังได้ทุกระบบ Android and IOS  
พิมพ์คำว่า
สมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซี่ยน
     
    ร่วมบุญกับวัดธรรมปัญญาราม
       

   เว็บเพื่อนบ้าน   
คลื่นมหายาน 2
facebookเสียงธรรมส่องโลก
เพจ ป.จ.ทิพสูงเนิน

        
       

เว็บไซต์มหายาน ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่ พระพุทธศาสนามหายาน-เถรวาท และศิลปะวัฒนธรรม-ประเพณี 

เป็นแหล่งข่าวสารงานบุญ และกิจกรรมต่างๆเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

Address is  108/8 moo 8 B.bangmuang T.bangchang A.sampran ,Nakhon pathom 73110, Thailand.

ที่อยู่ 108 หมู่ 8 บ้านบางม่วง  ตำบลบางช้าง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

ติดต่อทีมงาน โทร: 081-137-8680, 086-769-8615, 087-234-2407  
E-mail: Mahayanthailand@Gmail.com


21095001 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack