ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภท "บริการสาธารณะ" ของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม คลื่นมหายาน FM 101.25 MHz. วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม


   
 
 
   โทร: 081-137-8680, 086-769-8615, 087-234-2407  
E-mail: Mahayanthailand@Gmail.com
 


เว็บไซต์มหายาน ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่ พระพุทธศาสนามหายาน-เถรวาท และศิลปะวัฒนธรรม-ประเพณี 

เป็นแหล่งข่าวสารงานบุญ และกิจกรรมต่างๆเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

Address is  108/8 moo 8 B.bangmuang T.bangchang A.sampran ,Nakhon pathom 73110, Thailand.

ที่อยู่ 108 หมู่ 8 บ้านบางม่วง  ตำบลบางช้าง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

ติดต่อทีมงาน โทร: 081-137-8680, 086-769-8615, 087-234-2407  
E-mail: Mahayanthailand@Gmail.com


21229356 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack